Odszkodowania – Jelenia Góra adwokat

adwokat odszkodowania

Kancelaria reprezentuje osoby pokrzywdzone, którym na skutek różnych zdarzeń, należy się odszkodowanie. Kancelaria zajmująca się odszkodowaniami w Jeleniej Górze prowadzi głównie sprawy o odszkodowania powypadkowe, komunikacyjne oraz odszkodowania z OC sprawcy.

Świadczona pomoc prawna obejmuje dochodzenie roszczeń o odszkodowania, wynikających zarówno z umów jak i z tytułu czynów niedozwolonych, naruszenia dóbr osobistych lub bezpodstawnego wzbogacenia. Adwokat Lidia Kowalska, posiada bogate doświadczenie w sprawach o uzyskanie zadośćuczynienia i należną rentę. Wieloletnie doświadczenie jest poparte licznymi sporami sądowymi z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

adwokat odszkodowania

Sprawy o dochodzenie odszkodowań

W ramach spraw o odszkodowania Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw m.in. o:

 • odszkodowania należne od firm ubezpieczeniowych (za uszkodzony lub skradziony pojazd), instytucji państwowych, podmiotów prywatnych,
 • dopłaty do odszkodowań z tytułu OC,AC oraz najmu pojazdu zastępczego,  
 • zadośćuczynienie za doznane krzywdy (np. dla członków rodziny osoby zmarłej w wyniku wypadku),
 • odszkodowania związane z wypadkami, za uszczerbek na zdrowiu, błędy lekarskie, uszkodzenie mienia,
 • renty z tytułu poniesionych uszczerbków na zdrowiu.

Wrocław odszkodowania – najważniejsze informacje

W związku z prowadzonymi sprawami o odszkodowania, Kancelaria świadczy usługi na każdym etapie procesu dochodzenia należnych roszczeń. Współpraca w sprawach o odszkodowania obejmują m.in.:

 • analizę sprawy, 
 • reprezentację w postępowaniu likwidacyjnym, 
 • sporządzanie pism na etapie przedsądowym np: wezwań do zapłaty, ugód, 
 • udział w negocjacjach,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym, aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,
 • reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym.

Korzyści z pomocy prawnej w sprawach o odszkodowania Jelenia Góra:

Created with Sketch.
Indywidualne podejście

Rozwiązania dopasowane do Twojej sytuacji i potrzeb

Created with Sketch.
Pełne zaangażowanie

Stały kontakt oraz bieżące informacje o statusie sprawy

Created with Sketch.
Dobór skutecznego rozwiązania

Wybór odpowiedniej ścieżki procesowej

Created with Sketch.
Rozsądny model działania

Przejrzyste zasady współpracy i jasno zdefiniowane koszty postępowania

Przed wstąpieniem na drogę sądową, Kancelaria dokonuje analizy czy roszczenie Klienta jest zasadne oraz ocenia, czy warto wszczynać postępowanie sądowe. Przedstawiamy ryzyka prowadzenia sprawy o odszkodowanie.

Dbamy, aby odszkodowania były wypłacane bez zbędnej zwłoki i we właściwej wysokości.

Odszkodowania powypadkowe

Z wieloletniej praktyki wynika, że  ubezpieczyciele początkowo odmawiają wypłaty należnego świadczenia oraz zadośćuczynienia. Gdy zdecydują się dokonać wypłaty, często jej wysokość jest znacznie zaniżona. Spora część osób ma obawy przed wystąpieniem na drogę sądową z uwagi na czasochłonność postępowania lub bycie “słabszą stroną sporu”. 

Jeśli wiesz, że przysługuje Ci odszkodowanie powypadkowe skorzystaj z pomocy prawnej Kancelarii – dokonamy analizy Twojej sprawy. Pomagamy w sporach przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym oraz sprawcom wypadków! 

Pamiętaj! Ze sprawą odszkodowań ściśle jest związane również zadośćuczynienie, który służy zrekompensowaniu szkód niemajątkowych.  Szkoda niemajątkowa to m.in.: cierpienia psychiczne, trauma, zespół stresu pourazowego. Kancelaria aktywnie wspiera Klientów również w sprawach o zapłatę zadośćuczynienia. 

Odszkodowania komunikacyjne Wrocław

Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym tj. zdarzeniu, w którym uczestniczy co najmniej jeden pojazd (samochód, motocykl, rower) i chcesz dochodzić odszkodowania, powinieneś udać się do specjalisty z tej dziedziny.

Nie zwlekaj w czasie. Pamiętaj, że o odszkodowanie możesz się ubiegać w ciągu 3 lat od dnia dowiedzenia się o szkodzie z tytułu wypadku komunikacyjnego i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, a jeżeli szkoda wynikła z przestępstwa – w ciągu 20 lat. Należne odszkodowanie komunikacyjne przysługuje Ci od ubezpieczyciela OC sprawcy szkody w wypadku komunikacyjnym oraz ubezpieczyciela NNW poszkodowanego. Jeśli sprawca zdarzenia nie miał ubezpieczenia, możesz dochodzić zapłaty od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

W ramach spraw o odszkodowania komunikacyjne Wrocław uzyskujemy również dla naszych Klientów:

 • renty,
 • zaliczki na koszty leczenia, 
 • koszty przygotowania do innego zawodu.

Jeśli należne Ci odszkodowanie nie zostało wypłacone lub zostało wypłacone, ale jest zaniżone Kancelaria dokona analizy prawnej Twojej sytuacji.  Skontaktuj się z nami już dziś.

Działalność Kancelarii obejmuje nie tylko Wrocław i Jelenią Górę, ale także teren całego kraju. Jeśli szukasz pomocy prawnej – prawnik odszkodowania – to zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza ,,porady prawne online”. Wymieniony katalog spraw z zakresu prawa cywilnego nie ma charakteru zamkniętego.

Jeżeli Twoja sprawa nie została w nim wymieniona, skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Lidia Kowalska, celem doboru skutecznego rozwiązania prawnego. Prawo cywilne to nie jedyny obszar działalności Kancelarii. Pozostały obszar specjalizacji Kancelarii znajdziesz w zakładce ,,Specjalizacje”.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kowalska

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze